Edukacja

Argumenty funkcji i wartości - co to jest argument w funkcji i jak go wykorzystać?

Autor Antoni Sadowski
Antoni Sadowski28.09.20235 min.
 Argumenty funkcji i wartości - co to jest argument w funkcji i jak go wykorzystać?

Funkcje są nieodłącznym elementem programowania, szczególnie w języku Python. Pozwalają na zwięzłe i czytelne zapisywanie bloków kodu odpowiadających za określone zadania. Jednak aby funkcje były jak najbardziej elastyczne i uniwersalne, często wykorzystuje się w nich mechanizm zwany argumentami funkcji.

Czym jest argument funkcji?

Argument funkcji to wartość, którą przekazujemy do funkcji w momencie jej wywoływania. Służy ona jako dane wejściowe, na podstawie których funkcja wykonuje obliczenia lub inne operacje. Dzięki argumentom ta sama funkcja może przyjmować różne wartości i zwracać różne wyniki, w zależności od przekazanych danych.

Na przykład funkcja dodawania może przyjmować jako argumenty dwie zmienne typu liczbowego, dodać je i zwrócić wynik. Przekazując za każdym razem inne wartości liczbowe, za każdym razem dostaniemy inny rezultat dodawania.

Jak działa argument w funkcji w Pythonie?

W Pythonie funkcja może przyjmować dowolną liczbę argumentów oddzielonych przecinkiem w nawiasach podczas deklaracji funkcji. Np.:


def dodaj(a, b):
  return a + b

Tutaj zdefiniowaliśmy funkcję dodaj z dwoma argumentami - a i b. Następnie w ciele funkcji odwołujemy się do tych argumentów po prostu po ich nazwach i wykonujemy na nich operację dodawania, zwracając wynik.

Aby wywołać funkcję, podajemy wartości argumentów w nawiasach, np.:


wynik = dodaj(5, 7) 

W tym przypadku zmienne a i b przyjmą wartości 5 i 7, funkcja je dodaje i zwraca wynik 12, który przypisywany jest do zmiennej wynik.

Dlaczego warto stosować argumenty funkcji?

Stosowanie argumentów funkcji ma wiele zalet:

 • Pozwalają na wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu dla różnych danych wejściowych.
 • Czynią funkcje bardziej elastycznymi i uniwersalnymi.
 • Ułatwiają testowanie funkcji dla różnych przypadków.
 • Pozwalają oddzielić logikę funkcji od danych, na których operuje.
 • Poprawiają czytelność i modularność kodu.

Argumenty funkcji - przykłady zastosowania w kodzie

 Argumenty funkcji i wartości - co to jest argument w funkcji i jak go wykorzystać?

Oto kilka przykładów wykorzystania argumentów funkcji w praktyce:


# Funkcja wypisująca tekst tyle razy, ile zostało podane w argumencie
def powtorz(tekst, ile_razy):
 for i in range(ile_razy):
  print(tekst)

powtorz("Cześć!", 3) 

# Funkcja zwracająca większą z dwóch liczb
def wieksza(a, b):
 if a > b:
  return a
 else: 
  return b
 
print(wieksza(4, 7))

Jak widać, dzięki argumentom funkcje stają się bardziej uniwersalne i łatwo dostosowywalne do różnych zadań i danych.

Argumenty domknięte vs argumenty pozycyjne - różnice

W Pythonie występują dwa podstawowe rodzaje argumentów funkcji:

 • Argumenty pozycyjne - ich kolejność jest istotna, muszą być przekazywane w takiej samej kolejności, jak zdefiniowano je w funkcji.
 • Argumenty domknięte - ich kolejność nie ma znaczenia, są przekazywane w postaci par klucz-wartość.

Na przykład, wywołując funkcję:


funkcja(a=5, b=10)

Wiemy, że a dostanie wartość 5, a b wartość 10, niezależnie od kolejności.

Natomiast w przypadku argumentów pozycyjnych:


funkcja(5, 10) 

Musimy przekazać 5 jako pierwszy argument, a 10 jako drugi, bo kolejność jest istotna.

Ile argumentów może przyjmować funkcja w Pythonie?

W Pythonie funkcja może przyjmować dowolną liczbę argumentów. Możemy zdefiniować funkcję bez argumentów, z jednym, dwoma, trzema lub większą ich liczbą. Jedynym ograniczeniem jest tutaj dostępna pamięć komputera.

Dodatkowo, stosując parametry ze specjalnym oznaczeniem *args i **kwargs, funkcja może przyjmować także zmienną liczbę argumentów pozycyjnych i domkniętych.

Argumenty opcjonalne i domyślne - kiedy je stosować?

Czasem nie chcemy wymagać od użytkownika podania wszystkich argumentów przy każdym wywołaniu funkcji. Wtedy pomocne są argumenty opcjonalne i domyślne.

Argumenty opcjonalne deklarujemy ze znakiem zapytania, np.:


def funkcja(a, b, c=?):

Wówczas c może, ale nie musi zostać podane przy wywołaniu.

Argumenty domyślne mają z góry przypisaną wartość, np.:

 
def funkcja(a, b, c=10):

Jeśli nie podamy wartości c, zostanie automatycznie przyjęta wartość 10.

Dzięki temu funkcja jest bardziej elastyczna - można wywołać ją z 2 lub 3 argumentami.

Jak przekazywać wiele argumentów do funkcji w Pythonie?

Aby przekazać wiele argumentów do funkcji w Pythonie, możemy skorzystać z kilku sposobów:

 • Po prostu wymienić je po przecinku - działa dla niewielkiej liczby argumentów.
 • Umieścić w krotce lub liście i rozpakować operatorami * i **.
 • Użyć parametrów *args i **kwargs, które pozwalają na przyjęcie dowolnej liczby argumentów.
 • Zastosować argumenty domknięte, które nie wymagają zachowania kolejności.

Dzięki tym możliwościom funkcje w Pythonie mogą być wyjątkowo elastyczne i przetwarzać zmienną liczbę argumentów.

Podsumowanie

Argumenty funkcji są niezwykle przydatnym mechanizmem, pozwalającym na zwiększenie uniwersalności i elastyczności funkcji. Dzięki nim możemy wielokrotnie wykorzystywać ten sam kod dla różnych danych wejściowych oraz łatwo testować funkcje dla wielu scenariuszy. W Pythonie mamy możliwość zdefiniowania funkcji z dowolną liczbą argumentów pozycyjnych i domkniętych. Mechanizmy takie jak parametry *args, **kwargs czy argumenty opcjonalne i domyślne dodatkowo zwiększają możliwości. Dobre zrozumienie i wykorzystanie argumentów funkcji pozwoli na tworzenie bardziej elastycznego i modułowego kodu.

Najczęstsze pytania

W Pythonie nie ma limitu co do liczby argumentów funkcji. Możemy zdefiniować funkcję przyjmującą dowolną liczbę argumentów.

Nie, argumenty funkcji w Pythonie mogą być różnych typów, np. liczbami, stringami, listami itp.

Dla argumentów pozycyjnych tak, dla argumentów domkniętych nie. Dlatego zaleca się raczej stosować argumenty domknięte w Pythonie.

Można użyć parametrów *args i **kwargs, które pozwolą przyjąć dowolną ilość argumentów.

Gdy nie wszystkie argumenty muszą być podane przy każdym wywołaniu funkcji. Pozwala to na większą elastyczność funkcji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Maple Wyrażenia algebraiczne - Podstawy i zastosowania
 2. Sekrety tradingu krótkoterminowego: Jak osiągnąć sukces na rynkach?
 3. Ceny hurtowe Lotos: Aktualne informacje i analiza rynku paliwowego.
 4. Luton: Polka ciężko poparzona kawą powraca do zdrowia
 5. Powyski tata w zawieszeniu czeka na przeszczep serca
Autor Antoni Sadowski
Antoni Sadowski

Cześć, jestem Antoni i pasja do edukacji towarzyszy mi od zawsze. Na tym blogu o edukacji i nauce będę dzielić się wiedzą i inspiracjami, które pomogą Ci rozwijać się i odkrywać fascynujący świat nauki. Przeszukuję najnowsze trendy edukacyjne i dostarczam Ci sprawdzone informacje oraz praktyczne wskazówki. Razem będziemy eksplorować różnorodne dziedziny nauki i razem odkrywać, jak rozwijać swoje umiejętności i pasje.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły